Nahrávam...

Firma TIMAN SLOVAKIA s.r.o.

sa zaoberá výrobou EUR paliet, výrobou štandardných paliet ako aj výrobou paliet atypických rozmerov a nosnosti podľa požiadaviek zákazníkov a výrobou drevených bední . Palety vyrábame z mäkkého i tvrdého reziva. Vyrábame aj tepelne ošetrené palety podľa FAO ISPM c. 15, ku ktorému vlastníme všetky potrebné certifikáty. Taktiež vlastníme certifikát na výrobu EUR paliet, certifikát ISO 9001:2008 a certifikát Bezpečný podnik.

Naša výrobná kapacita je 50 000 – 55 000 ks paliet mesačne. Pôsobíme na trhu od roku 1998, kedy bola založená firma Ing. Tibor Somogyi TIMAN, ktorá sa následne v roku 2004 pretransformovala na spoločnosť TIMAN SLOVAKIA s.r.o.


Dodávame taktiež rezivo, hranoly a hranolčeky rôznych rozmerov z mäkkého i tvrdého dreva a zaoberáme sa aj výrobou a dodávkou krovov pre rodinné domy.
Sme schopní zabezpečiť propagačné, reklamné a inzertné činnosti, výrobu reklamných a propagačných produktov, tlačív a kancelárskych potrieb.

Projekt: Bezpečný podnik


12.-13. November 2013 - XXVI. medzinárodná konferencia BOZP

Na medzinárodnej konferencii v oblasti BOZP na Slovensku, ktorá sa konala v dňoch 12.-13. novembra 2013 v hoteli Patria na Štrbskom Plese, bola naša firma ako jedna zo 6-tich na Slovensku ocenená certifikátom "BEZPEČNÝ PODNIK".
BEZPEČNÝ PODNIK

Program „Bezpečný podnik“ je nástroj na podporu zavádzania efektívneho systému riadenia BOZP a na zlepšovanie úrovne BOZP u zamestnávateľov v Slovenskej republike. Ocenený subjekt predstavuje bezpečný podnik po všetkých stránkach, t. j. nielen v zmysle zaistenia BOZP a bezpečnosti technických zariadení, ale tiež po stránke zaistenia zdravých podmienok na pracovisku, protipožiarne bezpečnosti, dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí správnych orgánov vo veciach životného prostredia.

Prezentácia z XXVI. medzinárodnej konferencie BOZP

Ponúkame Vám na stiahnutie prezentáciu našej firmy Timan Slovakia s.r.o., ktorá bola prezentovaná na XXVI. medzinárodnej konferencii BOZP 12.11.2013 na Štrbskom Plese.

Prezentácia Timan Slovakia s.r.o. .... (formát ppsx) ... 2796 kB

TIMAN SLOVAKIA s.r.o.

Továrenská 1195/16
956 18 BOŠANY
SLOVAKIA

Tel./Fax: 038/542 60 66
Mobil:
Konateľ spoločnosti: Ing. Martin Ondrej 0908 286 263
Manager výroby: Ing. Andrej Galbo 0903 554 795
Ekonomický úsek: Edita Pekárová 0911 669 061
E-mail: timanslovakia@timanslovakia.sk

IČO: 36339164
DIČ: 2021917172
IČ DPH: SK 2021917172

Obch.reg.: Okresný súd Trenčín, Vložka č. 19485/R